a wider image of your work

Q Image AB drivs av Stewen Quigley. Han är fotograf och filmare som gör uppdrag för såväl internationella börsbolag som mindre företag och lokala aktörer i alla branscher. Han var under en period Bonnierförlagets författarfotograf och har i många år, bland annat, arbetat med uppdrag från företag som Pharmacia, Procordia, Atlas Copco, TetraPak, SAS, Industrivärlden och ett flertal biotechföretag. Till uppdragsgivarna hör också offentlig sektor och Uppsala universitet. Stewen Quigley ger sedan mer än tio år tillbaka ut kulturmagasinet BIZART, där hans bildskapande får stort utrymme.
www.bizart.se